Ukázky výsledků práce naší konstrukční kanceláře

 

Kalibrační centrum firmy BADGER METER CZECH REPUBLIC s.r.o.,

Brno-Řečkovice (výroba a kalibrace průtokoměrů)

Zoom

Zoom
Zoom Zoom
Zoom Zoom
Zoom Zoom

 

Zkušební tlakový stůl firmy BADGER METER CZECH REPUBLIC s.r.o.,

Brno-Řečkovice (výroba a kalibrace průtokoměrů)

Zoom

Zoom

 

Ocelové konstrukce a pochůzkové lávky firmy CORMEN s.r.o.,

Bystřice nad Pernštejnem (výroba mycích a čistících prostředků)

Zoom

Zoom

 

Konstrukce svážnice lodí pro vodní dílo Vír

Zoom Zoom
Zoom Zoom

 

Projekt rekonstrukce vzduchotechniky pro dodavatele technologie KP - klima s.r.o., Brno

Zoom Zoom

 

Konstrukce jeřábové dráhy v lakovací kabině a zavážecích vozíků lakovny pro dodavatele technologie

MEGA - TEC s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

Zoom Zoom

 

Konstrukce nádrží a van na barvu do lakoven pro dodavatele technologie 

MEGA - TEC s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

ZoomZoom

 

 

Konstrukce hydraulické stanice s multiplikátorem vzduch - olej

pro uživatele ROTTER s.r.o., Vír

ZoomZoom

 

 

Kalibrační centrum firmy VENTURI CALIBRATION SERVICES, s.r.o.

(pro výrobce průtokoměrů, firmu SEIKO Flowcontrol, s.r.o.,

Blatnice pod Sv. Antonínkem)

Zoom

Zoom

Zoom Zoom
Zoom Zoom
Zoom Zoom
Zoom Zoom