Reklama, návrhy a design výrobků a etiket, loga, návody k obsluze
 
   Věřím, že podobných článků a recenzí jste pročetli již mnoho, ale přesto doufám, že tomu našemu věnujete pár minut Vašeho času a dočtete jej až do konce. Dozvíte se například několik nových zajímavostí z oboru reklamy, prezentace, reklamní a propagační strategie, něco o tvorbě a výběru firemního loga a další zajímavé informace. Vše se bude točit okolo reklamy, a tak není divu, že jsme si jako firma vybrali slova pana Forda, zakladatele světoznámé automobilové značky, za své moto:
   “Kdybych měl v kapse posledních pět dolarů, dva bych investoval do vývoje a tři do reklamy.” Tolik úvod, pojďme k prvnímu tématu:
 
   Logo je základ
 
   Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, psychologické průzkumy dokazují oprávněnost tohoto tvrzení. Člověk si do podvědomí ukládá tvar, barevnou kombinaci a smysl vizuálního vjemu po několik let. Velice důležitá je četnost a rozsah těchto vjemů. Firemní logo by proto mělo mít výrazný barevný odstín, co možná nejjednodušší tvar a hlavně by mělo mít smysl. To znamená: mělo by být příbuzné k oboru činnosti firmy. Ale je to jen teorie. V praxi jsou známé velice slavné výjimky, ale o nich až jindy. Logo je třeba chápat jako základní kámen každé firmy. Z barvy loga, nebo jejich barevných kombinací, by například měly vycházet veškeré firemní materiály, propagační a prezentační předměty, dále i barevné ladění kancelářských prostor, venkovních nátěrů budov či firemních automobilů. Napovídá to zákazníkům ledaco o úrovni propagace a zvládnuté reklamní strategii ve firmě..
   Samozřejmě tím nechci říci , že obsah posledních vět je patentem na úspěch a slávu, ale je to jeden z hlavních činitelů ve vizuální prezentaci firmy. Důležitou součástí je rovněž volba barvy. Například nejpopulárnější barvou posledního období se stala červená a všechny její odstíny. Je to pro její jedinečnou výraznost a vliv na lidské podvědomí. Kde bychom však byli, kdyby všechny firmy měly červená auta a v kancelářích červené koberce. Naštěstí máme k dispozici široké spektrum barev, a ne všichni tu červenou opravdu milují. Jak jsme řekli, firemní logo by mělo být pro firmu něčím posvátným a je jedno, zda bude zelené, nebo žluté. Nejdůležitější je způsob, jakým se s ním zachází. Logo musí upoutat, musí být na všem, co firma vyprodukuje, musí ochránit a identifikovat kvalitu firmy. Hlavně  je velice důležité, aby firemní logo prezentovalo a označovalo kvalitní produkty.
 
   Obal prodává
 
   Nejdůležitější částí výrobku je jeho obal. Už teď Vás všechny slyším protestovat a vidím, že hodláte odejít z těchto stránek, ale zkuste se nad mým tvrzením zamyslet. ANO - nejdůležitější je funkce a kvalita výrobku, ANO - nejdůležitější je stabilita, trvanlivost a schopnost dlouhodobě sloužit zákazníkovi, ANO - nejdůležitější je spolehlivost a bezporuchovost produktu, ANO - nejdůležitější je rentabilita, ANO - nejdůležitější je cena. Teď mi však řekněte, kde se zákazník dozví o všech těchto vlastnostech Vašeho výrobku? Samozřejmě: na jeho obalu. Pokusme si říci něco o formě a provedení obalu. Obal můžeme chápat například jako krabici, sáček a nebo jakýkoliv papírový, plastový, dřevěný či jiný předmět, do kterého balíme naše výrobky. Do čeho však zabalíme služby a nehmotné produkty? Máme reklamní tiskoviny - letáky, brožury, bilboardy, plakáty a tak dále, ale stále je to jen a jen vizuální prezentace výrobků a služeb.
   Provedení obalů je nejdůležitější částí reklamy a tím pádem je obal nezbytnou součástí výrobku. Za posledních několik let se kvalita a úroveň obalů a jejich grafického provedení výrazně zlepšila. Je to dáno velkou konkurencí na poli reklamy a je to rovněž nutnost v obchodní sféře. Dokonalost obalu přímo určuje prodejnost produktu a popularitu mezi zákazníky. Pokud jste náš článek dočetli až sem, vězte, že teď už víte vše o smyslu naší práce a vše o cílech, kterých chceme s našimi zákazníky dosáhnout. Prodejnost a konkurenceschopnost Vašich výrobků a prezentace Vaší firmy je naší nejlepší reklamou.
 
                          Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší výrobní i obchodní činnosti.