Návrhy a konstrukce hydraulických a pneumatických zařízení
 
   Konstrukční kancelář naší firmy nabízí tvorbu návrhu a konstrukční dokumentace hydraulických a pneumatických zařízení pro ovládáni mechanismů jednoúčelových strojů, dopravních a technologických systémů. Jedná se zejména o návrh a sestavení zařízení z prvků specializovaných firem z oboru hydrauliky a pneumatiky.
   V případech, kdy tyto standardní prvky nelze použít, konstrukčně zpracujeme hydraulické (pneumatické) válce, ovládací a řídící prvky a hydraulické agregáty nestandardní. Navrhneme a konstrukčně zpracujeme rozvod hydrauliky (pneumatiky) po technologickém zařízení a na základě jeho funkce výpočtem určíme potřeby tlaku a množství hydraulického media. Na přání zákazníka provedeme výpočet tepelné bilance hydraulického agregátu. Pro návrh a konstrukci trubkových výměníků tepla (chladičů hydraulické kapaliny u agregátů) provádíme kompletní výpočet jeho parametrů.
   Výkresovou dokumentaci zpracováváme kreslícím programem CAD a zákazník ji obdrží podle svého přání ve formě počítačových souborů na disketě, na CD-ROM nebo ve formě originálních výkresů. Výpočty zpracováváme formou výpočtových listů. Podle přání zákazníka je provedeme v papírové nebo digitální formě.
 

  Návrhy výrobních a technologických zařízení a investičních celků

   Podle zadání investora naše konstrukční kancelář nabízí tvorbu návrhového projektu strojní části výrobního nebo technologického zařízení a části nebo kompletního investičního celku. S jeho generálním projektantem nebo přímo s investorem se formou spolupráce může podílet na dalších stupních projektu nebo tvorbě konstrukční dokumentace.