Výpočty
 
Konstrukční kancelář naší firmy provádí podle požadavku zákazníků výpočty tepelných ztrát budov podle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540. Podkladem pro výpočet je dokumentace budovy dodaná zákazníkem. Pro upřesnění se jedná o půdorys podlaží, řez budovou a specifikaci materiálu, z kterého jsou jednotlivé části budovy postaveny. Výpočet lze provést pro budovu v projekčním stádiu či jako kontrolní výpočet projektu budovy nebo pro budovu, která je již postavena a dodatečně zateplována. Je nezbytným podkladem pro architekty, projektanty stavebních konstrukcí, projektanty ústředního vytápění a pro tepelný nebo energetický audit budov.
   Konstrukční kancelář provádí také pevnostní výpočty tlakových nádob, strojních součástí (trubek, hřídelů, svarů, nosníků apod.), návrhy ozubených, řetězových a řemenových převodů a návrhy víka se žebry pro tlakové nádoby. Dále provádí technologické výpočty trubkových výměníků tepla, duplikátorových potrubí, tepelných bilancí nádrží, tlakových ztrát potrubí kapalin a vzduchotechniky, totálního hydraulického rázu, doby výtoku kapaliny z nádrže, míchacích zařízení kapalin apod. Pro ocelové konstrukce provádíme též statické výpočty podle ČSN 73 1401.
   Na tato témata poskytujeme informace formou odborných konzultací. Výpočty zpracováváme počítačem a dodáváme ve formě výpočtových listů. Podle přání zákazníka je provedeme v papírové nebo digitální formě.
 

 Příklad odborných konzultací podle zadání zákazníků, prováděných konstrukční kanceláří naší firmy:

Hydraulická stanice na stlačený vzduch

Charakteristika čerpání kapaliny

Kalibrační centrum průtokoměrů

Skořepina tlakové nádoby  

Odchylovače proudu

 

Download Adobe Reader Adobe Acrobat Reader