Montáž a technický dozor
 
   Pro investory zajišťuje naše konstrukční kancelář technický dozor i montáž technologických zařízení strojírenského charakteru a ocelových konstrukcí včetně dopravy od výrobce na stavbu investora. Dále zajišťuje pro zájemce z řad investorů výběrová řízení výrobců strojírenského zařízení, kontrolu v průběhu výroby a přejímku u výrobců.