Konstrukce strojních zařízení
 
Konstrukční kancelář naší firmy nabízí tvorbu konstrukční dokumentace strojního zařízení a jednoúčelových strojů pro všechna odvětví průmyslu. Jde např. o jednoúčelové stroje pro obrábění , tváření a dopravu materiálu, které mohou být ovládány hydraulickými nebo pneumatickými mechanismy, dále strojů a technologických zařízení pro lehký, zpracovatelský, chemický průmysl a zemědělství.
       Řešení a návrh hydraulického resp. pneumatického ovládání je též předmětem naší činnosti. Jedná se zejména o návrh a sestavení zařízení z prvků specializovaných firem z oboru hydrauliky a pneumatiky. V případech, kdy standardní prvky nelze použít, konstrukčně zpracujeme hydraulické (pneumatické) válce, ovládací a řídící prvky a hydraulické agregáty nestandardní. Navrhneme a konstrukčně zpracujeme rozvod hydrauliky (pneumatiky) po technologickém zařízení a na základě jeho funkce výpočtem určíme potřeby tlaku a množství hydraulického media. Podle přání zákazníka provedeme výpočet tepelné bilance hydraulického agregátu.
        Při řešení návrhu a konstrukčním zpracování potrubních tras, nádrží, čerpadlových uzlů či celých technologických zařízení provádíme na přání zákazníka výpočet tepelné bilance částí nebo celého zařízení. Pro návrh a konstrukci trubkových výměníků tepla provádíme kompletní výpočet jeho parametrů.
       Na základě  požadavků zákazníka, který vlastní oprávnění k výkonu projekční činnosti podle zákona číslo 360/1992 Sb. lze vytvořit konstrukční dokumentaci ocelových konstrukcí, vzduchotechnických zařízení a ústředního vytápění budov včetně výpočtu potrubní sítě vzduchotechniky a tepelné ztráty budovy podle zadané dokumentace.